Grupa wsparcia dla rodziców

 

 1. Grupa dla ojców/opiekunów

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku w ramach projektu „Porozmawiajmy o …” ogłasza nabór do grupy wsparcia dla ojców.

Podczas spotkań będzie możliwość podzielenia się doświadczeniem związanym z chorobą dziecka. Poruszone zostaną tematy dotyczące m.in. poprawienia relacji w rodzinie, zadbania o siebie, radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Tematy będą dostosowane również do bieżących potrzeb grupy. Planowane jest także jedno spotkanie integracyjne.

Przewidzianych jest 6 spotkań, każde po 1,5 h.  Spotkania będą odbywały się online ok. raz/dwa razy w miesiącu. Pierwsze spotkanie online odbędzie się we wtorek, 26 października 2021, o godz. 19:30. 

Spotkania poprowadzi Dariusz Kecler, psycholog.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia!

 

Korzyści z dołączenia do grupy:

 • wzięcie udziału w pierwszej zamkniętej grupie dla mężczyzn
 • podzielenie się doświadczeniem życiowym związanym z chorobą dziecka
 • nowe spojrzenie na relacje w rodzinie
 • umiejętność zadbania o siebie i swoją przestrzeń
 • poznanie mocnych stron, zasobów – perspektywa rozwoju
 • integracja mężczyzn

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest:

Przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku następujących dokumentów:

– karty zgłoszeniowej

– oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta

– oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego

 

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk

lub skanem na adres: m.mionskowska@muko.gda.pl

Skan powinien być wyraźny i czytelny (nie przyjmujemy zdjęć). Prosimy o wpisywanie w tytule wiadomości „Grupa dla ojców”.

Dokumenty należy dostarczyć w oryginale w ciągu 7 dni od wysłania skanu.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 25 października 2021r. Decyduje data wpływu do PTWM Oddział w Gdańsku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do udziału!

 

Pliki do pobrania:

– dokumenty zgłoszeniowe: Karta zgłoszeniowa- projekt LPP

– obowiązek informacyjny uczestnik i opiekun prawny: Obowiązek informacyjny_Uczestnik i opiekun prawny_LPP 

 

 1. Grupa dla matek/opiekunek

 Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku w ramach projektu „Porozmawiajmy o …” ogłasza nabór do grupy wsparcia dla matek.

Podczas spotkań będzie możliwość podzielenia się doświadczeniem związanym z chorobą dziecka. Poruszone zostaną tematy związane m.in. z poprawieniem relacji w rodzinie, zadbania o siebie, radzenia sobie z różnymi sytuacjami. Tematy będą dostosowane również do bieżących potrzeb grupy. Planowane jest także jedno spotkanie integracyjne.

Przewidzianych jest 6 spotkań, każde po 1,5 h. Spotkania będą odbywały się ok. raz/dwa razy w miesiącu. Pierwsze spotkanie online odbędzie się w środę, 29 września, o godz. 18:30.

Spotkania poprowadzi Ewa Reglińska, psycholog.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia!

 

Korzyści z dołączenia do grupy:

 • wzięcie udziału w zamkniętej grupie dla kobiet
 • podzielenie się doświadczeniem życiowym związanym z chorobą dziecka
 • nowe spojrzenie na relacje w rodzinie
 • umiejętność zadbania o swoją przestrzeń
 • poznanie mocnych stron, zasobów – perspektywa rozwoju
 • integracja kobiet

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest:

Przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku następujących dokumentów:

– karty zgłoszeniowej

– oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta

– oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego

 

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk

lub skanem na adres: m.mionskowska@muko.gda.pl

Skan powinien być wyraźny i czytelny (nie przyjmujemy zdjęć). Prosimy o wpisywanie w tytule wiadomości „Grupa dla matek”.

Dokumenty należy dostarczyć w oryginale w ciągu 7 dni od wysłania skanu.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 24 września 2021r. Decyduje data wpływu do PTWM Oddział w Gdańsku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do udziału!

 

Pliki do pobrania:

– dokumenty zgłoszeniowe: Karta zgłoszeniowa- projekt LPP

– obowiązek informacyjny uczestnik i opiekun prawny: Obowiązek informacyjny_Uczestnik i opiekun prawny_LPP