Grupa online dla chorych na mukowiscydozę

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku z dniem 26 sierpnia 2021 roku rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu pn. „Porozmawiajmy o …” realizowanego ze środków Fundacji LPP. Wsparcie będzie udzielane mieszkańcom 4 województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby od 16 r.ż. do dołączenia do grupy online chorych na mukowiscydozę.

Grupa będzie miała zamknięty charakter, z zachowaniem dyskrecji i poszanowaniem granic uczestników. Będzie miejscem szczerej rozmowy, wsparcia, wymiany doświadczeń i wysłuchania innych.

O tematyce rozmowy będą decydowali uczestnicy spotkania. Moderatorem spotkań będzie Ewa Reglińska, psycholog współpracująca z PTWM Oddział w Gdańsku. Celem moderatora grupy jest podążanie za potrzebami grupy, dbanie o bezpieczeństwo, wsparcie uczestników, udzielanie informacji zwrotnej, docenianie mocnych stron i wydobywanie zasobów.

 

Co zyskasz, jeśli dołączysz do grupy?

– wsparcie uczestników

– kontakt z innymi chorymi/nowe znajomości

– odnalezienie się w sytuacji choroby

– skorzystanie z dobrych doświadczeń

– wsparcie w rozwiązywaniu problemów/trudności

– inspirację do realizacji różnych zadań/celów

 

Przewidzianych jest 12 spotkań, każde po 1,5 h.  Spotkania będą odbywały się cyklicznie, co dwa tygodnie: w środę o godz. 18:30. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 października o godz. 18:30. Serdecznie zapraszamy do dołączenia!

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu jest:

Przesłanie do PTWM Oddział w Gdańsku następujących dokumentów:

– karty zgłoszeniowej

– oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych beneficjenta

– oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego

 

Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres:

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

Ul. Polanki 119

80-308 Gdańsk

lub skanem na adres: m.mionskowska@muko.gda.pl

Skan powinien być wyraźny i czytelny (nie przyjmujemy zdjęć). Prosimy o wpisywanie w tytule wiadomości „Wsparcie Fundacji LPP”.

Dokumenty należy dostarczyć w oryginale w ciągu 7 dni od wysłania skanu.

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 26 października 2021r. Decyduje data wpływu do PTWM Oddział w Gdańsku.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Pliki do pobrania:

– dokumenty zgłoszeniowe: Karta zgłoszeniowa- projekt LPP

– obowiązek informacyjny uczestnik i opiekun prawny: Obowiązek informacyjny_Uczestnik i opiekun prawny_LPP