“Gotowi na sukces II” – projekt aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

 

Pragniemy podzielić się z Wami dobrą wiadomością dla naszych podopiecznych w wieku 19 – 30 lat.

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA, rozpoczęła rekrutację do III (ostatniej) edycji projektu „GOTOWI NA SUKCES II – akademia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w nim mogą przystąpić osoby:

• posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

• zamieszkałe w województwie pomorskim,

• bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym uczące się w trybie niestacjonarnym,

• w wieku do 30 roku życia, • chcące rozwijać swoje umiejętności i skutecznie pokierować rozwojem swojej kariery zawodowej.  

Uczestnikom projektu zwracane są koszty dojazdów. Po szkoleniach istnieje możliwość odbycia 6-miesięcznego płatnego stażu, dzięki któremu uczestnicy zostaną wprowadzeni na rynek pracy.

Więcej informacji o Projekcie można przeczytać na stronie projektu www.gotowinasukces.pl oraz na stronie Fundacji www.integralia.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 września 2014 r.

Gorąco zachęcamy!

M.L