Gdańskie Centrum Świadczeń – Co? Jak? Gdzie?

Bardzo ważna wiadomość dla MIESZKAŃCÓW MIASTA GDAŃSK!

Już 1 lipca 2016 roku rozpocznie działalność Gdańskie Centrum Świadczeń. Centrum przejmie obsługę niektórych świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Cel –> poprawa dostępności i jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców Gdańska.

Od 1 lipca 2016 r. wnioski o przyznanie:centrum świadczeń

 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 • „becikowego”,
 • świadczenia rodzicielskiego
 • świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”
 • świadczenia opiekuńczego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • stypendium i zasiłku szkolnego,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • obniżki czynszowej

będą obsługiwane przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

 

Wnioski o ww. świadczenia będą przyjmowane przy ul. 3 Maja 9 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy).

Punkt Informacyjny mieści się również przy ul. 3 Maja 9 (parter, budynek Powiatowego Urzędu Pracy).

Z pracownikami punktu można skontaktować się równie telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 058 326 79 89,

lub elektronicznie, pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zmianami na stronie http://www.gcs.gda.pl/gdanskie-centrum-swiadczen-startujem…/