Gdańskie Ogrody Motylowe 2021

Projekt „Gdańskie Ogrody Motylowe” łączy edukację ogrodniczą oraz promocje wolontariatu, na rzecz chorych na mukowiscydozę wśród społeczności szkolnej.

W latach 2018-2020 na terenie 15 szkół w Gdańsku powstały Ogrody Motylowe. W każdej szkole zespół odpowiedzialny za projekt, składający się z uczniów, rodziców, nauczycieli oraz personelu szkoły, zobowiązał się dbać o ogród. Ponadto w każdej szkole przeprowadzono lekcję o mukowiscydozie i wolontariacie. Szkoły zaangażowały się w różne formy pomocy naszym podopiecznym. W ramach projektu odbył się także wykład na Uniwersytecie Gdańskim oraz zajęcia terenowe w Stacji Biologicznej na Wyspie Sobieszewskiej.

W tym roku w zakres projektu „Gdańskie Ogrody Motylowe 2021” wchodzą:
-warsztaty ogrodnicze na terenie 15 szkół,
-wykład przyrodniczy dla uczestników projektu oraz dla naszych podopiecznych,
-kontynuacja działań z zakresu wolontariatu na rzecz naszych podopiecznych.

Dzięki temu projektowi społeczność szkolna 15 placówek w Gdańsku podniesie swoją świadomość w temacie mukowiscydozy.

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańsk.