Gdańskie Ogrody Motylowe 2020

Projekt „Gdańskie Ogrody Motylowe” łączy edukację ogrodniczą oraz promocje wolontariatu, na rzecz chorych na mukowiscydozę wśród społeczności szkolnej.

W latach 2018-2019 na terenie 10 szkół w Gdańsku powstały Ogrody Motylowe. W każdej szkole zespół odpowiedzialny za projekt, składający się z uczniów, rodziców, nauczycieli oraz personelu szkoły, zobowiązał się dbać o ogród. Ponadto w każdej szkole przeprowadzono lekcję o mukowiscydozie i wolontariacie. Szkoły zaangażowały się w różne formy pomocy naszym podopiecznym. W ramach projektu odbył się także wykład na Uniwersytecie Gdańskim oraz zajęcia terenowe w Stacji Biologicznej na Wyspie Sobieszewskiej.

W tym roku w zakres projektu „Gdańskie Ogrody Motylowe 2020” wchodzi założenie nowych Ogrodów Motylowych w 5 kolejnych szkołach oraz przeprowadzenie warsztatów ogrodniczych w 10 szkołach biorących już udział w projekcie. Planowany jest wykład przyrodniczy dla uczestników projektu oraz kontynuacja działań z zakresu wolontariatu na rzecz naszych podopiecznych.

Dzięki temu projektowi społeczność szkolna 15 placówek w Gdańsku podniesie swoją świadomość w temacie mukowiscydozy.

Projekt sfinansowany ze środków Miasta Gdańsk.