Faktury za 2015 r.

Przypominamy posiadaczom subkont, że faktury za 2015 należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2016 roku. Po tym terminie płatności za 2015 rok nie będą rozliczane.

calculator-453792_1920K.K.