Energa Grupa Orlen- Mecenasem Głównym projektu “Włącz Empatię”

WŁĄCZ EMPATIĘ

Projekt „Włącz Empatię” skierowany jest do chorych na mukowiscydozę w wieku szkolnym
z województw: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.
W projekcie przewidziano miejsce dla 15 chorych.

Zakłada wsparcie chorych na mukowiscydozę w funkcjonowaniu w szkole. Ma rozwinąć w dziecku samodzielność, sprawność i aktywność. Zintegrować klasę i społeczność szkolną. Jego celem jest również poprawienie bezpieczeństwa chorego na mukowiscydozę w placówce.

„Włącz Empatię” działa na trzech płaszczyznach. Pierwsza z nich to szkolenie dla nauczycieli i personelu szkoły, druga to spotkanie z dziećmi i wychowawcą w klasie. Zajęcia prowadzi doświadczony pracownik PTWM Oddział w Gdańsku. Dodatkowo w spotkaniu z dziećmi uczestniczy psycholog. Natomiast trzecią płaszczyzną jest rozesłanie informacji o mukowiscydozie do gminy
i przychodni uczestnika projektu.

Szkolenie dla nauczycieli i personelu obejmuje najważniejsze informacje na temat choroby, odżywiania, higieny, zapobiegania infekcjom, sytuacji wymagających uwagi, sytuacji niedozwolonych.

Podczas spotkania w klasie wytłumaczymy dzieciom, co to jest mukowiscydoza, jak chory może się zachowywać, nauczymy akceptacji nietypowego zachowania oraz zaszczepimy chęć pomocy. Pomogą nam w tym opracowane na potrzeby projektu materiały edukacyjne oraz film animowany. Warsztaty
z psychologiem umożliwią przełamanie barier i pozwolą na swobodną, empatyczną komunikację między dzieckiem chorym na mukowiscydozę a uczniami i kadrą pedagogiczną.

Treść szkolenia dla nauczycieli oraz lekcji dla dzieci dostosujemy indywidualnie po rozmowie z rodzicem.

Projekt realizowany będzie w formie tradycyjnej (w szkole), jak i w formie online. Wszystko będzie zależało od aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w Polsce.

Mecenasem Głównym projektu Włącz Empatię jest Energa Grupa Orlen.
Zadanie wspierane jest przez Energa Grupa Orlen w ramach realizacji strategii CSR.