Dzień Otwarty Centrum Usług Społecznych w Gdańsku

Przekazujemy Państwu informację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku:

W środę 8 kwietnia br. w godz. 9.00-13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5 ( poziom I i II ) odbędzie się Dzień Otwarty Centrum Usług Społecznych.

W punkcie informacyjnym Działu ds. Osób Niepełnosprawnych mieszkańcy Gdańska uzyskają informacje nt. wsparcia jakie oferuje MOPR w zakresie rehabilitacji społecznej ( m.in. likwidacja barier, turnusy rehabilitacyjne, dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego, program Aktywny Samorząd ). (…)

Do konsultacji z mieszkańcami zaprosiliśmy również przedstawiciela MZON oraz PFRON, natomiast w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych informacji udzieli przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Podczas Dnia otwartego na holu II piętra odbędzie się kiermasz prac gdańskich warsztatów terapii zajęciowej.