Domowa rehabilitacja

PTWM Oddział w Gdańsku otrzymało grant z Urzędu Miasta Gdynia na domową rehablitację dla chorych na mukowiscydozę z terenu Gdyni. O przyjęciu do programu decydować będzie: 1. kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli pacjenci w bardziej zaawansowanym stadium choroby – decyzje w tej sprawie podejmie lekarz. Przyjmowane będą zgłoszenia wyłącznie pisemne wraz z załączoną kopią ostatnich wyników badań, 2. miejsce zamieszkania – teren Gdyni   Programem zostanie objętych 6 chorych. Rehabilitacja będzie trwała 10 miesięcy, 1 wizyta tygodniowo.   Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2013.