Domowa rehabilitacja – Gdynia

Uwaga! Rozpoczynamy nabór uczestników do projektu domowa rehabilitacji dla chorych na mukowiscydozę w Gdyni.

Projekt zakłada dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego na mukowiscydozę i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Szczegółowe informacje zostaną podane osobom zainteresowanym po zakończeniu naboru.

Do końca lutego 2015 trwa nabór uczestników.

Prosimy o zgłoszenia mailowo: biuro@muko.gda.pl lub osobiście w biurze.

Kryterium kwalifikacyjne: miejsce zamieszkania Gdynia oraz potwierdzona mukowiscydoza.

Zapraszamy

   

Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Gdyni

(M.L)