Ceftazidime Kabi 1000mg – ponownie w obiegu

Ze względu na błędy w ulotce leku, dotyczące dawkowania leku, w dniu 3 września 2015 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu antybiotyk przeciwbakteryjny o nazwie Ceftazidime Kabi 1000mg (ceftazydym). Jest on zalecany m.in. w zakażeniach dróg oddechowych bakteriami Pseudomonas Aeuruginosa Serriatia czy Burkholderia cepacia u pacjentów z mukowiscydozą i podawany jest drogą infuzyjną.

Do 19 września 2015 r. producent wymienił ulotki we wszystkich opakowaniach leków, uwzględniając warunki spełniające standardy procedury produkcyjne Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), następnie prosząc Inspektorat o przywrócenie leku do obrotu na rynku. Ostatecznie lek ponownie wszedł na rynek farmaceutyczny w dniu 25 listopada 2015 r. Więcej informacji o leku znajduje się tutaj.

M.L

  źródła: www.imeds.pl 1. www.gif.gov.pl 2. www.gif.gov.pl portal.abczdrowie.pl