Badania naukowe – prośba o wypełnienie ankiety

Na prośbę studentów medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – Katarzyny Baran i Łukasza Błaszczyk, którzy prowadzą badania z genetyki klinicznej, zachęcamy do wypełnienia ankiety (tutaj!).

Ankieta dotyczy nosicieli jednego z wadliwych genów mukowiscydozy – RODZICÓW chorego dziecka lub innych osób, u których jest stwierdzone nosicielstwo (np. dorosłe rodzeństwo chorego, u którego testy genetyczne wykazały nosicielstwo genu mukowiscydozy) i tylko oni powinni wypełnić ankietę, co pozwoli otrzymać wiarygodne rezultaty.

Badanie ma na celu wykazanie korelacji lub ich brak, pomiędzy obecnością jednego allelu mukowiscydozy a stanem zdrowia nosiciela. Jest to próba odpowiedzenia na wiele pytań m.in: czy istnieje korelacja pomiędzy zapadalnością na pewne choroby nosicieli, czy nosiciele stanowią grupę ryzyka względem jakiejś grupy schorzeń czy są np. bardziej odporni na jakiś czynnik i dana choroba u nich nie występuje lub występuje z bardzo małą częstotliwością. Może się także okazać, że w grupie badanej nie obserwuje się żadnych prawidłowości, co do obecności recesywnego allelu a jakichkolwiek zaburzeń stanu zdrowia. Jak motywują studenci: „Wszystkie badania prowadzone do tej pory skupiają się na chorych, a my chcemy się cofnąć do początku i zobaczyć co się dzieje z człowiekiem, który jeszcze nie jest chory a mimo to ma w sobie “cząstkę mukowiscydozy”.

Wypełnienie ankiety zajmie tylko kilka minut, a może przyczynić się do rozwoju nauki i pomoże lepiej zrozumieć patogenezę tego schorzenia, co ma fundamentalne znaczenia dla rozwoju nowych strategii terapii.

Studenci prowadzą również profil na facebook-u (tutaj!), na którym informują o przebiegu badań. Chętnie odpowiedzą na ewentualne pytania, które można kierować pod nr tel 669 507 561 lub mailem na adres: cysticfibrosisresearch2013@gmail.com

Jeszcze raz szczerze zachęcamy do wypełnienia ankiety!

(M.L)