Aktywność przez rehabilitację II – nabór do projektu I w.pomorskie

Ogłaszamy nabór do kolejnego projektu domowej rehabilitacji, obejmujący 20 Podopiecznych z terenu województwa pomorskiego.

Projekt zakłada dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego na mukowiscydozę – 1 godzina tygodniowo (w sumie 20 godzin na beneficjenta) i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu.

Termin realizacji: lipiec- listopad 2015

Kryteria kwalifikacji:

  • kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli pacjenci w bardziej zaawansowanym stadium choroby – decyzje w tej sprawie podejmie lekarz – specjalizujący się w leczeniu chorych na mukowiscydozę. Przyjmowane będą zgłoszenia wyłącznie pisemne wraz z załączoną kopią ostatnich wyników badań
  • miejsce zamieszkaniateren województwa pomorskiego (miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat wejherowski, kartuski, pucki, kwidzyński, tczewski)

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem

oraz przesłanie ich mailem na adres: biuro@muko.gda.pl

lub ul.Polanki 119 budynek nr 5, 80-308 Gdańsk – Oliwa

bądź przekazanie osobiście w naszym biurze

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.06.2015 r.

Projekt jest dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.