“Aktywni przez rehabilitację II” – kujawsko-pomorskie

Ogłaszamy nabór do nowego projektu rehabilitacji domowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt zakłada dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego na mukowiscydozę i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu.

Adresatami projektu są chorzy na mukowiscydozę posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (młodzież i dorośli) z terenu województwa kujawsko – pomorskiego

O przyjęciu do programu decydować będzie:

1. kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli pacjenci w bardziej zaawansowanym stadium choroby – decyzje w tej sprawie podejmie lekarz – specjalizujący się w leczeniu chorych na mukowiscydozę. Przyjmowane będą zgłoszenia wyłącznie pisemne wraz z załączoną kopią ostatnich wyników badań,

2. miejsce zamieszkania – teren województwa kujawsko – pomorskiego

  Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem oraz przesłanie ich mailem na adres: biuro@muko.gda.pl lub ul.Polanki 119 budynek nr 5, 80-308 Gdańsk – Oliwa bądź przekazanie osobiście w naszym biurze   Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2015 r.       Projekt jest dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.