AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA V

Projekt zakłada objęcie pomocą 6 osób chorych na mukowiscydozę i zamieszkujących w Gdyni.

Fizjoterapeuci prowadzą zajęcia polegające na pomocy w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu), szkolą rodziców/ chorych do wykonywania samodzielnego drenażu. Każdy beneficjent zakwalifikowany do udziału w projekcie, w zależności od swojego aktualnego stanu zdrowia, będzie miał do wykorzystania do 40 h rehabilitacji w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2021 roku ( średnio jedna godzina tygodniowo).

Projekt zakłada również wsparcie psychologiczne. Zakwalifikowani beneficjenci będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego w okresie od 1 marca do 20 grudnia 2021 roku, w wymiarze do 3 godzin miesięcznie.

ZASADY REKRUTACJI:

w celu wzięcia udziału w projekcie należy złożyć :

1. wypełnioną CZYTELNIE kartę zgłoszeniową

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające mukowiscydozę.

W przypadku osób nie będących pod opieka Lekarza współpracującego z PTWM oddział W Gdańsku w ramach projektu, może zaistnieć prośba o przedstawienie dokumentacji medycznej.

Do dnia 26.02.2021 zgłoszenia należy:

  • dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, Gdańsk 80 – 308
  • przesłać mailem na biuro@muko.gda.pl koniecznie z dopiskiem Aktywni kontra mukowiscydoza V

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.