“Aktywni kontra mukowiscydoza” – rekrutacja!

“AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA”  to projekt dla chorych na mukowiscydozę mieszkających w Gdyni.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.

BENEFICJENCI

chorzy na mukowiscydozę zamieszkujący miasto Gdynia

 CZAS REALIZACJI REHABILITACJI I TRENINGÓW

marzec – grudzień 2017r.

OPIS PROJEKTU

projekt zakłada dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego na mukowiscydozę i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant będzie przyjeżdżał do domu chorego średnio raz w tygodniu na godzinę. Każdy beneficjent zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie miał do wykorzystania 48h rehabilitacji w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

Dodatkowo w tegorocznej edycji projektu 2-óch zgłoszonych beneficjentów będzie mogło skorzystać ze wsparcia trenera personalnego w aktywizacji sportowej wspierającej proces rehabilitacji. Miejsce i forma treningów będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań chorego. Treningi będą odbywać się średnio raz w tygodniu na godzinę. Każdy z 2-óch beneficjent zakwalifikowany do udziału w treningach sportowych będzie miał do wykorzystania 40h treningów z trenerem personalnym w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

ZASADY REKRUTACJI

w celu wzięcia udziału w projekcie należy do dnia 24.02.2017r. złożyć w biurze PTWM Oddział w Gdańsku:

1. wypełnioną kartę zgłoszeniową

Karta zgłoszenia_Aktywnie kontra mukowiscydoza_ Gdynia 2017

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. ksero ostatnich wyników spirometrii

4. ksero ostatniego wyników z wymazu z gardła

5. ksero wypisu ze szpitala dot. ostatniej hospitalizacji

6. ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

ZGŁOSZENIA NALEŻY:

+ dostarczyć osobiście do biura PTWM Oddział w Gdańsku

LUB

+ przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, Gdańsk 80 – 308

NA ZGŁOSZENIA I DOKUMENTACJE CZEKAMY DO  24 lutego 2017r.

Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 28 lutego 2017r.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.

gdynia