Aktywni Kontra Mukowiscydoza IV

„AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA IV” 

to projekt dla osób chorych na mukowiscydozę mieszkających w Gdyni.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.

BENEFICJENCI – osoby chore na mukowiscydozę zamieszkujące miasto Gdynia.
CZAS REALIZACJI marzec – grudzień 2020r.

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada objęcie pomocą 6 osób chorych na mukowiscydozę. Obejmuje on dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant będzie przyjeżdżał do domu chorego średnio raz w tygodniu na godzinę. Każdy beneficjent zakwalifikowany do udziału w projekcie, w zależności od swojego aktualnego stanu zdrowia, będzie miał do wykorzystania 40 h rehabilitacji w okresie od 9 marca do 20 grudnia 2020 roku.

Projekt zakłada również wsparcie psychologiczne, wśród zgłoszonych osób, najbardziej potrzebujący będą mogli skorzystać z pomocy psychologa pracującego z chorymi na mukowiscydozę. Zakwalifikowani beneficjenci będą mogli wykorzystać ze wsparcia psychologicznego w okresie od 9 marca do 20 grudnia 2020 roku.

ZASADY REKRUTACJI
w celu wzięcia udziału w projekcie należy do dnia 6.03.2020 r. złożyć w biurze PTWM Oddział w Gdańsku:
1. wypełnioną kartę zgłoszeniową
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

W przypadku osób nie będących pod opieka Lekarza współpracującego z PTWM w ramach projektu może zaistnieć prośba o przedstawienie dokumentacji medycznej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY:
– dostarczyć osobiście do biura PTWM Oddział w Gdańsku, ul. Polanki 119
LUB
– przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, Gdańsk 80 – 308

NA ZGŁOSZENIA I DOKUMENTACJĘ CZEKAMY DO  06.03.2020 r.
Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 06.03.2020 r.

Pliki do pobrania:

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.