„AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA III” 2019

„AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA III” to projekt dla osób chorych na mukowiscydozę mieszkających w Gdyni.
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.
BENEFICJENCI – osoby chore na mukowiscydozę zamieszkujące miasto Gdynia.
CZAS REALIZACJI marzec – grudzień 2019r.
OPIS PROJEKTU
Projekt zakłada objęcie pomocą 6 osób chorych na mukowiscydozę. Obejmuje on dojazd profesjonalnego rehabilitanta do miejsca zamieszkania chorego i kompleksową pomoc w zakresie drenażu płuc, ćwiczeń ruchowych oraz inhalacji (w tym dezynfekcji sprzętu) oraz przyuczenie rodziców lub chorego do wykonywania samodzielnego drenażu. Rehabilitant będzie przyjeżdżał do domu chorego średnio raz w tygodniu na godzinę. Każdy beneficjent zakwalifikowany do udziału w projekcie, w zależności od swojego aktualnego stanu zdrowia, będzie miał do wykorzystania 40h rehabilitacji w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku.
Dodatkowo 2-óch zgłoszonych beneficjentów, których aktualny stan zdrowia najbardziej tego wymaga, będzie mogło skorzystać ze wsparcia trenera personalnego w aktywizacji sportowej wspierającej proces rehabilitacji. Miejsce i forma treningów będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań chorego. Treningi będą odbywać się średnio godzinę w miesiącu. Każdy z 2-óch beneficjent zakwalifikowany do udziału w treningach sportowych będzie miał do wykorzystania 10h treningów z trenerem personalnym w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku.
Projekt zakłada również wsparcie psychologiczne, wśród zgłoszonych osób, najbardziej potrzebujący będą mogli skorzystać z pomocy psychologa pracującego z chorymi na mukowiscydozę. Zakwalifikowani beneficjenci będą mogli wykorzystać 10-20 h wsparcia psychologicznego w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku.
ZASADY REKRUTACJI
w celu wzięcia udziału w projekcie należy do dnia 22.02.2019r. złożyć w biurze PTWM Oddział w Gdańsku:
1. wypełnioną kartę zgłoszeniową
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
3. ksero ostatnich wyników spirometrii
4. ksero ostatniego wyników z wymazu z gardła
5. ksero wypisu ze szpitala dot. ostatniej hospitalizacji
6. ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
ZGŁOSZENIA NALEŻY:
+ dostarczyć osobiście do biura PTWM Oddział w Gdańsku, ul. Polanki 119
LUB
+ przesyłać pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku ul. Polanki 119, Gdańsk 80 – 308
NA ZGŁOSZENIA I DOKUMENTACJĘ CZEKAMY DO 22 lutego 2019r.
Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 28.02.2019r.
Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Gdynia.