[*]

Kiedy wy­daje się, że wszys­tko się skończyło,
wte­dy do­piero wszys­tko się zaczyna,
bo kiedy kończy się droga życia to
Bóg otwiera drzwi do swego Domu.

Żegnamy z bólem serca i nadzieją w duszy

– PTWzM Oddział w Gdańsku