Julita Wilińska
Dyrektor

Julita Wilińska

Zarządzanie zespołami i praca z ludźmi dają mi wiele satysfakcji. Teraz chciałabym swoje umiejętności i kompetencje wykorzystać w pracy dla naszych podopiecznych.
Katarzyna Kłossowska
Specjalista ds. administracyjnych

Katarzyna Kłossowska

Największą radością jest dla niej każdy sukces naszych Podopiecznych (zebranie środków na koncentrator, doczekanie przeszczepu, pomyślnie załatwione odwołanie, itp.).
Małgorzata Cieślak
W swojej pracy najbardziej lubię ludzi oraz to, że każdy dzień stawia nowe wyzwania. Praca w organizacjach daje mi szanse poznania potrzeb podopiecznych, a one motywują mnie do jeszcze większego działania i pomagania.
Marcelina Jażdżewska
Koordynator wolontariatu

Marcelina Jażdżewska

W pracy w Towarzystwie chciałabym szerzyć wiedzę na temat mukowiscydozy w środowisku szkolnym i przedszkolnym oraz rozwinąć wolontariat.
Ewa Harasimowicz
Wolontariusz

Ewa Harasimowicz

Związana z Towarzystwem od momentu powstania oddziału w Gdańsku w 1996r. Zna wszystkich naszych Podopiecznych. Całym sercem dla nich oddana i zawsze myśląca jak im pomóc.