Sprawozdania ze zbiórek publicznych

Towarzystwo organizuje zbiórki publiczne na rzecz wspierania chorych na mukowiscydozę. Każda zbiórka jest rozliczana i zamieszczana na Portalu Zbiórek Publicznych [tutaj].