Nasza praca na rzecz chorych na mukowiscydozę jest możliwa dzięki wsparciu ze strony wielu życzliwych ludzi. Dołącz do nich!

Zależy nam na budowaniu trwałych relacji z darczyńcami. Polityka transparentności naszych działań i wydatków jest najlepszą gwarancją, że Twoje wsparcie zostanie wykorzystane do realizacji celów, dla których nasza organizacja została powołana oraz zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Jest wiele możliwości wsparcia naszych działań na rzecz chorych na mukowiscydozę przez Twoją firmę.

Prezentujemy kilka z nich:

  • Przekazanie darowizny finansowej na działania statutowe lub konkretny cel np. na zakup sprzętu medycznego
  • Przekazanie darowizny rzeczowej
  • Zostanie sponsorem naszych projektów – szczególnie dotyczących domowej pomocy rehabilitacyjnej

      [O korzyściach podatkowych z bycia darczyńcą przeczytasz np. tutaj.]

  • Poprzez zaangażowanie swoich pracowników w wolontariat pracowniczy lub Payroll, czyli comiesięczne odpisy od wynagrodzeń na określoną przez pracownika kwotę.

[Odpisy od pensji mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej deklaracji, w której pracownik wyraża zgodę na przekazywanie konkretnej kwoty na wybrany cel. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość wsparcia. Jeśli odpisy od pensji przekazywane są w formie darowizny, pracownik może skorzystać z odpisu podatkowego.]

  • Świadczenie nieodpłatnych usług, w których specjalizuje się Twoja firma
  • Pomocą w obniżeniu codziennych kosztów funkcjonowania biura np. udzielając nam bezpłatnych licencji na użytkowanie programów komputerowych, przekazując materiały biurowe, etc.

To tylko sugestie  – jesteśmy otwarci na każdą propozycję!

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami o planowanych akcjach, bieżących potrzebach Towarzystwa skontaktuj się z nami!