Od 2009 r. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

jest Organizacją Pożytku Publicznego. 

Dbamy o to, aby nasi darczyńcy oraz instytucje wspierające działania na rzecz chorych na mukowiscydozę mieli możliwość weryfikacji na co są wydatkowane ich fundusze, dlatego prowadzimy przejrzystą politykę finansowo-księgową. 

Każdego roku przygotowujemy roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z prowadzonej działalności. Są one dostępne w bazie sprawozdań finansowych OPP (tutaj!).

Nasza działalność podlega również bieżącemu nadzorowi właściwych organów państwowych i samorządowych.

Zależy nam na zaufaniu! Pragniemy, aby nasi darczyńcy i beneficjenci mieli pewność, że ich wsparcie trafia we właściwe ręce i jest rzetelnie pożytkowane.