0.000

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy w Gdańsku

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu Dziecięcym „Polanki” im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku jest jedyną placówką w środkowo-północnej Polsce, zajmującą się rozpoznaniem, diagnostyką i leczeniem  mukowiscydozy. Opieką obejmuje ponad 200 pacjentów – w tym dzieci i osoby dorosłe z podejrzeniem lub rozpoznaną mukowiscydozą. Dzięki staraniom doktor Marii Trawińskiej – Bartnickiej została otwarta w listopadzie 1994 r. i funkcjonuje do dziś. Utworzenie Poradni stało się podstawą do powstania dwa lata później- gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

Opiekę medyczną w Poradni obok doktor Marii Trawińskiej-Bartnickiej sprawuje również doktor Ewa Sapiejka (pediatra, pulmonolog) – zajmująca się chorymi na oddziale VI Szpitala „Polanki” oraz dr Dariusz Babiński (laryngolog). W skład zespołu wchodzi także rehabilitantka Pani Kasia, a całością administracyjną koordynuje Pani Agnieszka. Pacjenci Poradni są również aktywnie wspierani przez dietetyka i psychologów szpitala „Polanki”. 

Pacjenci przyjmowani są w Poradni na podstawie skierowania wydanego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty, po uprzednim ustaleniu daty i godziny wizyty. Rejestracji można dokonać telefonicznie, osobiście (lub przez osoby trzecie) w sekretariacie Poradni Leczenia Mukowiscydozy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-15:00 pod nr tel.: 58 554 31 65

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy – budynek 1 i 2 na terenie szpitala

ul. Polanki 119

80-306 Gdańsk – Oliwa

tel. 58 554 31 65

e-mail: mukowiscydoza@szpitalpolanki.pl

więcej  o Poradni i wykonywanych w niej badaniach dowiesz się tutaj.

WAŻNE: Wykaz innych ośrodków leczenia mukowiscydozy w Polsce znajduje się tutaj.