Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę

Szanowni Państwo,   rozpoczynamy rekrutację do projektu  „Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę”. O przyjęciu do programu decydować będzie: 1. kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli pacjenci w bardziej zaawansowanym stadium choroby – decyzje w tej sprawie podejmie lekarz. Przyjmowane będą zgłoszenia wyłącznie pisemne wraz z załączoną kopią ostatnich wyników badań, 2. miejsce zamieszkania , teren:

  • Gdańska
  • Bydgoszczy
  • Kartuz
  • Elbląga

3. Orzeczenie o niepełnosprawności + zdiagnozowana mukowiscydoza (zaświadczenie lekarskie) o ile nie zostały wcześniej dostarczone do Towarzystwa. Programem zostanie objętych 16 chorych. Rehabilitacja będzie trwała do grudnia 2013 – 2 wizyty tygodniowo. Termin zgłoszeń upływa 27 marca 2013 r.   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON