Masz czas i chcesz spędzić go aktywnie, i w dobrym Towarzystwie?

 

Wierzymy, że w każdym człowieku jest dobro. Może czasem jest ono uśpione, ale z pewnością jest. Dlatego pragniemy zapraszać wszystkie chętne osoby do włączenia się w działalność naszego Towarzystwa. Poprzez organizację Wolontariatu, które ze swojego założenia ma aktywować ludzi do niesienia bezinteresownej pomocy, chcemy doświadczać, że wiele potrafimy i, że możemy wspólnie zmieniać otaczający nas świat na lepszy i pomagać tym, którzy potrzebują pomocy.

Co może robić wolontariusz?

Wolontariuszem może być osoba w każdym wieku. Zakres jej zadań w wolontariacie zależy od jej predyspozycji, doświadczenia i zamiłowań oraz tego ile czasu może poświęcić na zaangażowanie się w działalność Towarzystwa. Można pomagać w biurze Towarzystwa, podczas organizowanych akcji plenerowych, zbiórek publicznych, u siebie w domu lub bezpośrednio naszym Podopiecznym.

Wolontariusz może pomagać m.in. w pracach biurowych, współtworzeniu strony www oraz profilu Fb, przygotowywaniu paczek urodzinowych i okazjonalnych dla naszych Podopiecznych. Jeżeli posiada odpowiednią wiedzę to może udzielać porad specjalistycznych i towarzyszyć chorym i ich bliskim w ich walce z chorobą. Może też zająć się koordynacją projektów czy pisaniem wniosków o fundusze zewnętrzne. Wolontariusze mogą wesprzeć organizację naszych uroczystości, festynów, konferencji. Mogą także uczestniczyć w tworzeniu ulotek, folderów, pomagać przy ich dystrybucji. Można także wziąć udział w kampaniach społecznych i kwestowaniu.

Wolontariusze mogą również pomagać bezpośrednio naszym Podopiecznym i ich rodzinom. Rodzaje pomocy zależą od aktualnych potrzeb naszych Podopiecznych a także zainteresowań i możliwości czasowych wolontariusza.

Zapraszamy wszystkie osoby chcące dać coś z siebie innym do kontaktu z nami: wolontariat@muko.gda.pl