Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2022

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku

dot. wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

na kadencję 2019-2022

podjęte w dniu 11 maja 2019 roku.

Uchwała 14/05/2019

Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, w głosowaniu jawnym dokonało wyboru składu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2022r w składzie jak niżej:

Zarząd:

Jażdżewski Tadeusz- Prezes Zarządu                                                                                                                                                                Konkol Maciej- zastępca Prezesa Zarządu
Tobis Tomasz- skarbnik
Maciejewska Anna- członek Zarządu
Górski Paweł- sekretarz
Dylejko Marta- członek Zarządu
Ból Sylwia- członek Zarządu
Drewit Barbara- członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Adrian Jaśkiewicz- przewodniczący
Aleksandra Jacewicz-Rosalewska- członek
Małgorzata Bortkiewicz- członek