Marcelina Jażdżewska

Koordynator wolontariatu

Posiadam doświadczenie zawodowe związane edukacją, wypoczynkiem, organizacją wycieczek i wyjazdów szkolnych.
Od młodzieńczych lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Praca z taką grupą wiekową to moja pasja i sposób na życie, czerpię od nich inspiracje i pomysły do realizacji nowych zadań.
W pracy w Towarzystwie chciałabym szerzyć wiedzę na temat mukowiscydozy w środowisku szkolnym i przedszkolnym oraz rozwinąć wolontariat.

Koordynator wolontariatu

Tel. 531 250 675 e-mai: wolontariat@muko.gda.pl