Małgorzata Cieślak

Fundraiser

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach i stowarzyszeniach. Swoją drogę w NGO rozpoczęłam w Caritas Diecezji Bydgoskiej, gdzie zajmowałam się koordynowaniem akcji i projektów, wolontariatem oraz fundraisingiem. Następnie aktywnie działałam w Banku Żywności w Trójmieście. 
W swojej pracy najbardziej lubię ludzi oraz to, że każdy dzień stawia nowe wyzwania. Praca w organizacjach daje mi szanse poznania potrzeb podopiecznych, a one motywują mnie do jeszcze większego działania i pomagania. Poza pracą, największą energię dają mi podróże, długie spacery oraz ludzie.

Fundraiser  

e-mail: m.cieslak@muko.gda.pl 

Tel. 793 174 769