Katarzyna Kłossowska

Specjalista ds. administracyjnych

Pracuje w naszym Towarzystwie od 2009 roku. Ukończyła Wydział Ekonomiczny UG – specjalność Integracja Europejska oraz Zarządzanie Administracją Publiczna na GWSH.

W pracy w Towarzystwie najbardziej cenie sobie pracę z ludźmi, którym pomagamy. Moim największym pragnieniem jest niesienie im pomocy w różnych wymiarach. Największą radość daje mi każdy sukces naszych Podopiecznych (zebranie środków na koncentrator, doczekanie przeszczepu, pomyślnie załatwione odwołanie, itp.). Oprócz nadzorowania i rozliczania wszelkich działań administracyjno-projektowych, aktywnie włączam się w tworzenie i przygotowywanie projektów oraz bezpośrednią pomoc naszym Podopiecznym.

Specjalista ds. administracyjnych

e-mail: k.klossowska@muko.gda.pl