Julita Wilińska

Dyrektor

Posiadam wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które związane jest z pracą w dużych organizacjach. Zarządzanie zespołami i praca z ludźmi dają mi wiele satysfakcji. Teraz chciałabym swoje umiejętności i kompetencje wykorzystać w pracy dla naszych podopiecznych. Duże zmiany w moim życiu dokonały się pod wpływem dzieci. Od nich codziennie uczę się wrażliwości i uważności na drugiego człowieka. Jesem również ciocią dziewczynki, która ma Mukowiscydozę, stąd bliskie są mi potrzeby i problemy naszych chorych”

„Sami musimy być zmianą, którą chcemy oglądać na świecie.”
– Mahatma Gandhi

Dyrektor PTWM o/Gdańsk 

e-mail: j.wilinska@muko.gda.pl

Tel. 793 754 769