0.000

Poradnictwo

Home / Poradnictwo

Zarejestruj się

Aby móc skorzystać z bezpłatnej porady prawnika, psychologa oraz fizjoterapeuty w ramach projektu „Poradnictwo od A do Z” współfinansowanego ze środków PFRON niezbędna jest rejestracja online. Projekt poradnictwa kierowany jest do podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Kontakt do koordynatora ds. socjalnych: koordynator.poradnictwo@muko.gda.pl

Nazwisko i Imię (wymagane)

PESEL (wymagane)

Adres zameldowania (wymagane)

Województwo

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego (dotyczy osób niepełnoletnich)

Czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności?

Czy Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?

Załącz orzeczenie o niepełnosprawności

Z porady jakiego specjalisty chcesz skorzystać?

OŚWIADCZENIE - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przekazane przez uczestników projektu realizowanego w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm), do Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy A. Jana Pawła II 13 (administratora danych) będą przetwarzane w celu realizacji „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik projektu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zadaniu realizowanym zgodnie z „ Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą Oddział w Gdańsku, ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk oraz PFRON z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 13 (administrator danych ) w celach związanych z realizacją „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON”. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem (am) poinformowany (a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

Akceptuję (wymagane)