Stanowisko w sprawie

Stanowisko w sprawie

Rekomendacji nr 86/2019z dnia 17 października 2019Wr. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Kalydeco (iwakaftor)...