Aktywność fizyczna w mukowiscydozie

Materiał przygotowany w ramach konferencji „Codzienność z mukowiscydozą- wiedza praktyczna”.